Ontwikkelingsplan werknemer voorbeeld

Bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan denk je als werknemer gestructureerd na over hoe je de bekwaamheden van je functie kunt vergroten. In zijn eenvoudigste vorm stel je bij het opstellen van een POP de volgende vragen:. Op basis van het POP kan een contract tot stand komen tussen de werkgever en de werknemer. Dat is tijdsintensief, maar het POP is een goede manier om de doelen van de organisatie en de individuele doelen van de werknemer op elkaar af te stemmen.

Steeds meer bedrijven en organisaties werken met een POP. Vooral van werknemers in managementposities wordt vroeger of later verwacht dat ze samen met een HR-specialist een POP opstellen. Hoe deze eruitziet, hangt af van wie je het vraagt, maar een POP-cyclus kan er als volgt uitzien:.

Honda oil

Waar sta ik nu en wat moet ik bijleren? Als eerste stel je vast wat je bevalt aan je huidige situatie, en wat je niet bevalt. Dat waar je tevreden over bent, vormt de basis waarop je verder kunt bouwen.

Waar je ontevreden over bent, maakt deel uit van het verandertraject. Over je vaardigheden moet je eerlijk zijn. Probeer vast te stellen waar je goed in bent, en welke van deze sterke punten je op dit moment niet benut. Als laatste kijk je naar waar de gaten zitten in je vaardigheden. Wat moet je nog bijleren? Bereid je voor op actie Hier onderzoek je wat je moet doen om je verder te ontwikkelen op de gebieden die je in de eerste stap hebt aangegeven. Welke cursussen moet je volgen?

Wie kan je daarbij helpen? Hoe combineer je dat met je bestaande werkzaamheden? Onderneem actie Hier kunnen we kort over zijn: je voert het opgestelde plan uit de vorige stap uit. Maar vergeet niet om tijdens de uitvoer ook goed te documenteren hoe het allemaal gaat.

Usam university cotonou

Resultaat Uiteindelijk kijk je naar wat je na de vorige stappen al hebt bereikt. Dit gaat verder dan wat je allemaal hebt geleerd en welke cursussen je hebt gevolgd. Je moet vastleggen waar je na het volgen van de voorgaande stappen daadwerkelijk staat. Voer je je taken merkbaar beter uit? Het POP kent vele verschijningsvormen.Met hulp van een POP ontwikkelen je medewerkers zich en raken gemotiveerd door het loopbaanperspectief dat ze voor zich zien.

Als werkgever heb je hiermee een hulpmiddel in handen om het beste uit je personeel te halen door de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen.

Tegelijkertijd houd je zicht op de competenties binnen je bedrijf; past het bij de richting die je op wilt? Hoe kom je samen tot een POP dat voor beide partijen werkt? Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een optioneel onderdeel van een jaarlijkse cyclus voor je personeel. Als leidinggevende gebruik je het als leidraad in functionerings- en beoordelingsgesprekken. In deze cyclus kan de wens voor een persoonlijk ontwikkelplan ontstaan, vooral wanneer je werknemer wil doorgroeien, zich ontwikkelt naar een andere functie of niet goed functioneert.

In dit laatste geval kan een POP onderdeel zijn van dossieropbouw voor een werknemer die je wilt laten gaan. Een medewerker heeft altijd de leiding over zijn ontwikkeling en het POP-traject. Als leidinggevende geef je feedback, inzicht en faciliteer je waar mogelijk.

Werkgevers richten het verschillend in, maar vaak zijn afspraken in een persoonlijk ontwikkelingsplan niet vrijblijvend. Een werknemer mag verwachten dat zijn werkgever realistische doelen faciliteert. De werkgever mag op zijn beurt verwachten dat zijn werknemer actief is in het realiseren van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. In de voorbereiding doet je werknemer een zelfanalyse.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Hiervoor kan hij sinds 1 augustus kosteloos ontwikkeladvies vragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs via hoewerktnederland. Dit advies kan hij meenemen in zijn POP. Daarnaast helpen deze 6 vragen om inzicht te krijgen in wat hij wil en kan:. Daarna stel je samen de doelen en het actieplan vast. Je werknemer stelt ontwikkeldoelen voor. Samen toets je deze op haalbaarheid en passend bij de organisatie. Wanneer jullie het eens zijn over deze doelen, leg je afspraken hierover vast in een persoonlijke ontwikkelingsplan.

Tijdens periodieke overleggen bespreek je de voortgang van zijn ontwikkeling. Werknemer en leidinggevende gaan samen in gesprek om uiteindelijk tot definitieve doelstellingen te komen.

Hiermee voorkom je dat ze te vrijblijvend of vaag blijven. Je vergroot tegelijkertijd de kans dat doelen worden bereikt en dat beide partijen ze op een later moment op dezelfde manier begrijpen. Elk POP is uniek en afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling van je medewerker. Hieronder een fictief voorbeeld.

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers vooral over online marketing. Ik schrijf voor KVK. Volg mij op LinkedIn voor enthousiaste en praktische posts over online klanten bereiken. Een persoonlijk ontwikkelingsplan POP is een document waarin je werknemer samen met jou zijn individuele groeipad vastlegt.

De kracht van een POP is dat je resultaatgerichte acties formuleert en de individuele voortgang van je medewerker monitort.

Renjun mbti type

Personeelsbeleid Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een optioneel onderdeel van een jaarlijkse cyclus voor je personeel. Een tussentijds voortgangsgesprek over de stand van zaken.Al meer dan Als ondernemer wil je het beste in je werknemers naar boven halen. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor je bedrijf. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is hiervoor een handig instrument.

Alles over een persoonlijk ontwikkelingsplan. Een persoonlijk ontwikkelingsplan bevat concrete afspraken over de loopbaan van je werknemer.

Unitedhealthcare login oxford

Het is in feite een contract waarin jullie samen vastleggen welke stappen hij gaat zetten om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf. Jouw taak als werkgever is om hem daarin te ondersteunen. Over deze ondersteuning maken jullie ook concrete afspraken. Bij een persoonlijk ontwikkelingsplan is het de kunst om de individuele doelen van de medewerker en je eigen bedrijfsdoelstellingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer meer verantwoordelijkheden krijgt, maar dit moet dan wel aansluiten bij de strategie die jij als ondernemer voor ogen hebt.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan kost geld en uren die jij en je werknemer niet in andere zaken kunnen steken. Voor het opstellen en uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelingsplan kun je het beste een vast stappenplan volgen.

Lees hieronder welke stappen je kunt zetten. Begin niet in het wilde weg met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Bepaal eerst hoe je dit het beste kunt implementeren. Zorg er dan voor dat het persoonlijk ontwikkelingsplan hierbij aansluit. Combineer een POP-gesprek bijvoorbeeld met het planningsgesprek.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) – uitleg en tips

Of maak een koppeling met het opleidingsbeleid. Voer het persoonlijk ontwikkelingsplan dan stapsgewijs in. Zo vergroot je de kans op succes. Begin hier bijvoorbeeld mee op vrijwillige basis, voor medewerkers die er behoefte aan hebben. Beide partijen moeten dit POP-gesprek goed voorbereiden.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP): uitleg en voorbeeld

Gebruik daarvoor het stappenplan voor een POP-gesprek. Daarin lees je meer over de voorbereiding, de bespreking van het persoonlijk ontwikkelingsplan en het vastleggen van afspraken. Dan is het tijd voor actie. Het is handig als je vaste momenten inplant om de voortgang van het plan te bespreken. Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek of als vast punt in het periodieke werkoverleg.

In het persoonlijk ontwikkelingsplan heb je volgens het SMART-principe vastgelegd wanneer de werknemer bepaalde doelen heeft bereikt. Na verloop van tijd zul je het plan dus evalueren.

Bekijk samen welke uitkomsten wel en welke uitkomsten niet of onvoldoende zijn behaald. Inventariseer ook of je medewerker nog meer ontwikkelpunten heeft.

Op basis hiervan kunnen jullie aan de slag gaan met een nieuw persoonlijk ontwikkelingsplan. Je begint dan weer van voor af aan. Als je steeds een nieuw plan opstelt, dan blijf je medewerkers uitdagen. Dit draagt bij aan hun motivatie en inzetbaarheid en geeft ze het gevoel dat ze zelf de regie hebben over hun werk. Voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan bestaan verschillende formats.

Namoradeira 2 lugares varanda

Je kunt in een formulier bijvoorbeeld de volgende zaken op een rij zetten:. Vergeet hierbij niet om ook de ondersteuning goed te regelen.Een persoonlijk ontwikkelingsplanafgekort ook wel een POP, is een hulpmiddel om te onderzoeken hoe iemand zich beroepsmatig verder kan ontwikkelen. In een POP worden de ontwikkeldoelen van iemand vastgelegd en blijkt op welke manier die ontwikkelingsdoelen gerealiseerd zullen worden. Een persoonlijk ontwikkelplan bestaat dus uit duidelijke, schriftelijke afspraken.

In de veranderende arbeidsmarkt is het steeds belangrijker om te weten waar jouw kwaliteiten liggen, wat jij toevoegt en waarin je nog verder zou kunnen ontwikkelen. Het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan vergroot je zelfkennis en zelfinzicht.

Het brengt onder andere jouw sterke punten en valkuilen in beeld. Daarnaast leg je bewust je leerproces vast, wat je kan helpen bij het beter en sneller behalen van prestaties. Ook voor werkgevers heeft een POP als onderdeel van het personeelsbeleid verschillende voordelen.

In dit artikel wordt een voorbeeld van een format voor een persoonlijk ontwikkelplan weergegeven. Daarna wordt er specifiek voor zowel de werknemer als de werkgever in stappen beschreven hoe zij het best te werk kunnen gaan bij het invullen van een POP. Na verloop van tijd komt er een evaluatie op het persoonlijk ontwikkelplan, waarin gereflecteerd wordt over het al dan niet behalen van de ontwikkeldoelen.

Vind hier een voorbeeld van een POP. Het is wenselijk dat de werkgever en werknemer het persoonlijke ontwikkelplan na verloop van tijd samen evalueren. Zo kun je resultaten goed monitoren en bijsturen waar nodig. Daarnaast voorkom je dat het plan verouderd. Je kan worden gevraagd een POP op te stellen wanneer je stage loopt, een training of opleiding volgt of als onderdeel van een coachingstraject.

Zorg ervoor dat afspraken tussen jou en de werkgever in het POP zijn vastgelegd, ook als het jouw eigen initiatief is om een POP op te stellen. Dit vergroot de kans op het behalen van jouw ontwikkeldoelen. Wees inventief bij het vinden van activiteiten om jouw ontwikkeldoelen te bereiken. Zo zou je een snuffelstage bij een andere afdeling kunnen proberen of kunnen meewerken in een nieuw project.

Bekijk wat je hebt opgeschreven bij jouw huidige situatie. Valt je iets op? Zijn er tegenstrijdigheden? Hoe komt dat? Schrijf je conclusies op. Vergelijk je antwoorden bij stap 1 over je huidige situatie met die van stap 3 jouw gewenste situatie en noteer de verschillen.The sky is the limit. Zeker als het aankomt op je persoonlijke ontwikkeling, ben je nooit uitgeleerd.

En kun je steeds naar het volgende level gaan. Natuurlijk hoef je je niet meteen op te geven voor een spoedcursus aardrijkskunde of een vierweekse training Duits. Maar je kunt wel jouw persoonlijke doelen eens onder de loep nemen. Hier kun je nagaan welke competenties en skills jij al hebt en welke vaardigheden je verder kunt ontwikkelen. Dat vormt de basis voor je persoonlijk ontwikkelingsplan. Meer weten? Lees verder, dan ben jij straks expert in het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan pop is een schriftelijke afspraak tussen jou en je werkgever, waarin jij jouw leerdoelen opschrijft en je samen met je leidinggevende vastlegt hoe jullie elkaar kunnen helpen. In een persoonlijk ontwikkelingsplan zet je onder andere waar je goed in bent, op welk gebied je jezelf nog wilt ontwikkelen, hoe jij jouw functie nog beter kunt uitvoeren en wat jouw ambities voor de toekomst zijn.

Om te zorgen dat de ambities in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan ook werkelijkheid worden, vertaal je deze naar concrete leerdoelen, oftewel: SMART-doelen. Wat dat precies zijn, lees je verderop de pagina. Weet jij al hoe een persoonlijk ontwikkelingsplan in elkaar steekt, en ben je vooral op zoek naar inspiratie?

ontwikkelingsplan werknemer voorbeeld

Hieronder vind je een persoonlijk ontwikkelingsplan voorbeeld. Maar grote kans dat een persoonlijk ontwikkelingsplan ook deel uitmaakt van jouw studiepakket. Of je moet een persoonlijk ontwikkelingsplan maken voor je stage. Maar ook als je nog niet zeker weet wat je precies wilt doen na je studie, of als je gewoonweg niet op je plek zit bij je huidige baan, kan een persoonlijk ontwikkelingsplan handig zijn. Tijd om aan de slag te gaan met je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Wat jij er precies inzet, mag je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Maar het persoonlijke ontwikkelingsplan-format is altijd hetzelfde. Deze onderwerpen mogen zeker niet ontbreken in je persoonlijk ontwikkelingsplan:. Schrijf in je persoonlijk ontwikkelingsplan wat je leuk vindt aan je baan of studie, en wat je minder leuk vindt. Maak ook een lijstje van vaardigheden waar je goed in bent en een lijstje van skills die jij verder wilt ontwikkelen.

Schrijf in je persoonlijk ontwikkelingsplan welke skills je hiervoor nodig hebt. Benoem de doelen van je werkgever in je persoonlijk ontwikkelingsplan. Wat zijn de doelen van het bedrijf en hoe kunnen jij en jouw afdeling daaraan bijdragen? En hoe pas en meet je ze in je persoonlijk ontwikkelingsplan? Door de doelen in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan SMART op te schrijven, is de kans groter dat je er in de praktijk ook iets mee gaat doen. Vage, ellenlange en niet-concrete doelstellingen zijn een no-go in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Het is daarom handig om altijd de zogenaamde W-vragen te stellen:. Leuk en aardig die doelen, maar als je niet kunt meten of je ze wel of niet haalt, heb je er helemaal niks aan. Schrijf dus meetbare doelen in je persoonlijk ontwikkelingsplan. Wil jij jouw planning-skills verbeteren?

ontwikkelingsplan werknemer voorbeeld

Spreek dan af dat je elke dag op een rijtje zet wat je die dag gaat doen. Goed meetbaar en makkelijk te controleren voor jezelf. Wees altijd eerlijk tegenover jezelf en vraag je bij elk doel af of dit iets is wat je echt wilt bereiken.Kolbrun was extremely helpful and efficient, answering my queries promptly including a question about our vouchers which arose whilst we were in Norway.

The trip was a 40th birthday present for me and my husband, with our children, and we all thoroughly enjoyed it - even more than we had expected to.

Hotels and guest houses an interesting mixture of styles. All good in their own way. We liked best the ones "in the middle of no-where". We were delighted to have found your company on the web and were very impressed by the quality of your service. Our hotels and meals were excellent in each instance. We found the hotel staffs to be extremely helpful and welcoming and we all thoroughly enjoyed the accommodations. We had two day tours in and around Reykjavik prior to our self-guided itinerary and both were very informative, well organized, well guided and timely.

Our arrangements all went flawlessly. We communicated with Larus several times prior to our arrival and his timely responses were much appreciated. We thoroughly enjoyed our trip and found it very rewarding. My husband and I had a very pleasant experience with Nordic Visitor, our enquiries were responded in a prompt manner, we were able to tailor make our own itinerary according to our need, hotels were great quality and in great locations as well.

We would also like to express our gratitude to Bjarni and Helena for their assistance while we had some little issues in Norway. Bjarni was not our travel consultant but he was extremely helpful while Helena was away and managed to organise our lugguage transfer in just a few hours time while we had no idea what we could do in Oslo.

Voorbeeld POP

Our Norway in a Nutshell trip was cancelled due to a freight train being stuck on the track and we were able to get our refund in a very timely manner. We think the service we received from the beginning to the end of our trip was excellent, Nordic Visitor and their consultants make sure their customers get the best out of it and are being well looked after during their trip. I booked everything through Gudrun at Nordic Visitor for Iceland and it was super easy, they were really flexible with me and even when the weather and my schedule changed, it was never an issue.

Always prompt, always polite and always a good price. All the tours that were booked for us were exceptional. All the pick ups were on time and all the guides were very knowledgable.

If I ever go back to Iceland, or any other Nordic country, I will certainly be using Nordic Visitor again. It was an amazing experience and I enjoyed it all.

The time went too fast. Have to come back to see it all in a different season. It was great to have the support of the amazing people of Nordic Visitor in the background especially as I was on my own. Great service, great value. Sigfus was really helpful. I would definitely recommend Nordic Visitor to friends.

Thanks so much for a wonderful trip. Excellent all the way around. Kolbrun gave me great information to prepare for my first arctic trip and I thoroughly enjoyed it. I will definitely use Nordic Visitor again for my travels. I cannot say enough great things about Nordic Visitor.

My wife and I have just returned from our honeymoon in Lapland and I have to say, Irja (from www. But, from paying attention to each and every detail of two extremely finicky customers, to going through innumerable changes in the itinerary, Irja was instrumental in ensuring that we were traveling in comfort and style.

ontwikkelingsplan werknemer voorbeeld

Even though our flight details changed at the very last minute, Irja and Cecilia ensured that all accommodations and transfers were taken care of. The hotel and tour operators provided to us were absolute gems and the itinerary allowed for us to enjoy everything in Lapland with enough time to spare for ourselves too - which is my idea of a perfect holiday.Home People Contacts Department Directory Administrative Staff Faculty Emeriti Faculty Visiting Faculty Postdoctoral Scholars M.

Program Faculty Research Domains Students Orientation Schedule Student Offices Student Representatives Guide for Degree Programs Requirements and Regulations for M. News Best wishes to our department's Autumn Quarter graduates. Department Events This Week SATURDAY, December 9, 2017, Autumn Quarter ends Wishing you a safe and happy holiday season.

Workshop on Labour Statistics-30 August 2017 Statistics Mauritius is the official organisation responsible for collection, compilation, analysis and dissemination of the official statistical data relating to the economic and social activities of the country. You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page. Each year Africa celebrates this day to raise public awareness of the importance of statistics in all aspects of social and economic life.

Julien (Haut de Flacq) St. The Department of Statistics enjoys a vibrant research environment and offers a comprehensive programme of undergraduate and postgraduate degrees in Statistics. Introduction About us Study Discover our undergraduate and postgraduate programmes Statistics at LSE An introduction to the discipline Watch the video Careers in Statistics Discover our alumni destinations and how to engage with the LSE Careers service Event: Statistics Seminar Series Talk With Yundong Tu, Peking University on 01.

News What have we been up to. Warwick Mathematics and Statistics are ranked 3rd in the national research assessment REF 2014.

Relion oral thermometer accuracy

Warwick Statistics Research Spotlights brochure (big file. Information about parental leave, support for childcare responsibilities and part-time options can be found here. Wallis and Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe Databases OECD.

When analysing data, such as the marks achieved by 100 students for a piece of coursework, it is possible to use both descriptive and inferential statistics in your analysis of their marks. Typically, in most research conducted on groups of people, you will use both descriptive and inferential statistics to analyse your results and draw conclusions. So what are descriptive and inferential statistics. And what are their differences. Descriptive statistics is the term given to the analysis of data that helps describe, show or summarize data in a meaningful way such that, for example, patterns might emerge from the data.

Descriptive statistics do not, however, allow us to make conclusions beyond the data we have analysed or reach conclusions regarding any hypotheses we might have made. They are simply a way to describe our data. Descriptive statistics are very important because if we simply presented our raw data it would be hard to visulize what the data was showing, especially if there was a lot of it. Descriptive statistics therefore enables us to present the data in a more meaningful way, which allows simpler interpretation of the data.

Ontslag Gesprek

For example, if we had the results of 100 pieces of students' coursework, we may be interested in the overall performance of those students. We would also be interested in the distribution or spread of the marks. Descriptive statistics allow us to do this. How to properly describe data through statistics and graphs is an important topic and discussed in other Laerd Statistics guides.

Typically, there are two general types of statistic that are used to describe data:When we use descriptive statistics it is useful to summarize our group of data using a combination of tabulated description (i. We have seen that descriptive statistics provide information about our immediate group of data. For example, we could calculate the mean and standard deviation of the exam marks for the 100 students and this could provide valuable information about this group of 100 students.

Any group of data like this, which includes all the data you are interested in, is called a population. A population can be small or large, as long as it includes all the data you are interested in. For example, if you were only interested in the exam marks of 100 students, the 100 students would represent your population.


thoughts on “Ontwikkelingsplan werknemer voorbeeld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *